Trò mạo hiểm ăn cắp xương chó - steal dog bones

  Рет қаралды 16,129,581

Thơ Nguyễn

Thơ Nguyễn

Ай бұрын

stealthily steal bones while the guard dog is sleeping

Пікірлер: 106
Thơ Nguyễn
Thơ Nguyễn 29 күн бұрын
Poor puppy!!! 😂😂😂😂
Loaiy almusa
Loaiy almusa 59 минут бұрын
😂😂😂😂
นคค โมบาย
นคค โมบาย Күн бұрын
😅😅😅😮1นช
deniz smeker-gamer
deniz smeker-gamer 4 күн бұрын
Hghh🎉🎉🎉🎉gyfghhgh🎉🎉❤❤❤😅😅😅😅hfhhfghbgfhuuygfyhffffffftefggtteffffffffygfyygyyfyyfytttftftftyrtfryftgftft🎉🎉🎉🎉🎉🎉😅😅😅❤😂🎉😢😮😅😊hgugghghgg
Nuraeni 2000
Nuraeni 2000 5 күн бұрын
​@Абдусалам Абдилдаев gduhsjsisiiiiuh🍉h🍉🍉🍉🍉😡💷hsiskgdihdggfeigjsi💷shjejsj💷💷💷💷💷💷hshhsh🍉🍉🥬
Youtube pro
Youtube pro Сағат бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
다봉이
다봉이 7 күн бұрын
강아지 잘자
Reda Ratna Arini
Reda Ratna Arini 7 күн бұрын
Q~❤
Hanım Altındağ
Hanım Altındağ 7 күн бұрын
Dog is in ohio
Julie Oudesova
Julie Oudesova 10 сағат бұрын
😩😡😡😡😡😡😡😡
Умар Калыбаев
Умар Калыбаев 6 күн бұрын
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
Vũ Tùng chi
Vũ Tùng chi 5 күн бұрын
: )
Gen Tai
Gen Tai 29 күн бұрын
Thơ Nguyễn chúng chó thốn kìa wow😍😍😍😍😍😍
Альбина Нуракова
Альбина Нуракова 5 күн бұрын
🤣🤣🤣🤣
SaLly 205j
SaLly 205j 5 күн бұрын
Уф,Вася,что за аппарат
Sugon Taso
Sugon Taso 11 күн бұрын
❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉😘😘😘🦄🦄😻😻😻😍😍💞💞💞💋💋💋💖💖💖🌹🌹🎀🎀💐💐💐🥂🥂🎂🎂🎊🎁🎁Thank you so much for the birthday wishes this morning was great so much for the birthday wishes this morning and
Hung Nguyen
Hung Nguyen 29 күн бұрын
Thộn đâu ạ
Geza Kozak
Geza Kozak 17 күн бұрын
❤😂Bxbcnx
Ayhan Öztürk
Ayhan Öztürk 5 күн бұрын
Edna aus "The Incredibles" 🤣🤣🤣
สาวลาวสายกิน
สาวลาวสายกิน 22 күн бұрын
วิธีเอามาเรียนกับหนูก็ได้นะ
Tanjiro x Zenitsu💫
Tanjiro x Zenitsu💫 29 күн бұрын
Thốn con của Thốn bự😂
Mo.mimneha Aktar
Mo.mimneha Aktar 25 күн бұрын
🤣🤣🤣Google
Huyền Vũ khánh
Huyền Vũ khánh 27 күн бұрын
Đó là Báo mà bạn
Annie Buenavidez
Annie Buenavidez 9 күн бұрын
Ytg😂😂😂
Melinda Labita Quilicot
Melinda Labita Quilicot 12 күн бұрын
Kakaw😂
Nguyenvandang Nguyenvandang
Nguyenvandang Nguyenvandang 11 күн бұрын
😡😡😡😡🍭😡😡😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Мереке Букенова
Мереке Букенова 6 күн бұрын
😇😇🥲
Gloria Isidro
Gloria Isidro 11 күн бұрын
Sg🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😅😅😅😅😅😅😅😅😮😮😮😅😂😂😂😂😂😂❤❤
Mahnaj Akther
Mahnaj Akther 17 күн бұрын
হহজহবন
Strike Gaming
Strike Gaming 19 күн бұрын
The puppy needs clothes.
منوعات حول العالم
منوعات حول العالم 18 күн бұрын
ححم
kith hervias
kith hervias 12 күн бұрын
Udb m😢3gofj😅
jennalyn cortez
jennalyn cortez 20 күн бұрын
😍😍😍🥺🥰🥰🥰🥰🥰🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺😔
Anuka0808 Anuvjin
Anuka0808 Anuvjin 18 күн бұрын
😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😠😠😠😠😡😡😡😠😡😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Taore
Taore 19 күн бұрын
​​@南凛奈 et bon g n'vsgv. 🌊🐸🌊fox
南凛奈
南凛奈 20 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
jennalyn cortez
jennalyn cortez 20 күн бұрын
roblox😱😱😱😱😱😱😱😰😰😰😰😰😰😰😰
Văn Ba Nguyên
Văn Ba Nguyên 29 күн бұрын
Chưa có bồ
Noorulain sajid Noor
Noorulain sajid Noor 14 күн бұрын
Pagal
Bang Tran
Bang Tran 22 күн бұрын
Trộm chó đúng nghĩa
Hafsha Hassan
Hafsha Hassan 23 күн бұрын
Falak🇦🇷🇦🇷🇦🇷🏳️‍🌈🏴‍☠️🏴‍☠️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💖💗💖💖💗💖💖💗💖💖💖💖💖
Xayaad jibriil
Xayaad jibriil 23 күн бұрын
🎑🏀⚽️
Maya Karzon
Maya Karzon 17 күн бұрын
Evabht🥺🐶🤜🔪
💕РАГИМАТ💕
💕РАГИМАТ💕 12 күн бұрын
Hahaha😂
Amanda Gulbe
Amanda Gulbe 9 күн бұрын
what
Нелли Имангулова
Нелли Имангулова 6 күн бұрын
😂😂😂
Dilmi Apsara
Dilmi Apsara 17 күн бұрын
😂😂😂😂😂🐕😂
Graciana Pambu TV
Graciana Pambu TV 18 күн бұрын
😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤
bùi phương uyên
bùi phương uyên 25 күн бұрын
hahaha
Angelique Malin Ragos
Angelique Malin Ragos 9 күн бұрын
😊😊😊😊😙
บังอร รักษานวน
บังอร รักษานวน 18 күн бұрын
อยากกินขนมหมา
Велка Методиева
Велка Методиева 11 күн бұрын
Ь😊
Nguyen Thi Thu Thuy
Nguyen Thi Thu Thuy 29 күн бұрын
thích quá
Helena maria da Silva gomes Maria
Helena maria da Silva gomes Maria 9 күн бұрын
😮😮
Hien NguyenVan
Hien NguyenVan 6 күн бұрын
Oh My God
Samath Ny
Samath Ny 23 күн бұрын
៥យ្ិ៧៦
Cata Gallardo
Cata Gallardo 17 күн бұрын
1e¡ buen trabajo
Afifa Sobhi
Afifa Sobhi 11 күн бұрын
🎉😊❤
Frances Aguilar
Frances Aguilar 11 күн бұрын
❤😊
ama um
ama um 10 күн бұрын
em không đăng kí đâu 😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠
小豆畑弘美
小豆畑弘美 4 күн бұрын
とこ
Костя  Егай
Костя Егай 12 күн бұрын
✌️✌️✌️❤❤❤
Angelique Malin Ragos
Angelique Malin Ragos 9 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆😆
Bilqis Sumo
Bilqis Sumo 10 күн бұрын
Yu😮😅😢🤣🤪🤪💥
Heloa Vitoria Ribeiro
Heloa Vitoria Ribeiro 11 күн бұрын
😢😢😢😢😢😅💯
Elan Sanchez
Elan Sanchez 11 күн бұрын
bad gurl😡😡😡
suliono arenania87
suliono arenania87 12 күн бұрын
😡
Roger Pagaduan
Roger Pagaduan 14 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Cường Nguyễn
Cường Nguyễn 13 күн бұрын
ZXC
Phương Lê
Phương Lê 9 күн бұрын
Cuteness sleep cub Love
JomelShane Estrada
JomelShane Estrada 10 күн бұрын
❤❤❤❤
Nela Švédíková
Nela Švédíková 9 күн бұрын
😂😂😂thhjvdnjo
Elnur Kyrgyzkhanov
Elnur Kyrgyzkhanov 6 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Keinuan Walls
Keinuan Walls 14 күн бұрын
😂😂😂
حمده ااب
حمده ااب 12 күн бұрын
Gprjtjhyg7utrijjjyjibvdțfz777ţfg😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
Gabriela Pineda
Gabriela Pineda 12 күн бұрын
❤❤❤❤
Troll Liên Hoàn Cục Kít Anh Tiểu Bảo Bảo Thúi
7:50
Thơ Nguyễn
Рет қаралды 1 МЛН
Oops! Prank Gone Awry 🫣 | Listen "SUE DJ, POLAR - CALL 911"
0:23
TheSoul Music
Рет қаралды 8 МЛН
I Ate The World’s Largest Slice Of Pizza
8:03
MrBeast
Рет қаралды 177 МЛН
MY DAUGHTER’S FIRST DATE *emotional*
13:41
Jordan Matter
Рет қаралды 7 МЛН
Рекламация от мах’лата
6:51
Ала-Бала
Рет қаралды 429 М.
Đồ Chơi Máy Giặt Thần Kì Pha Chế Nước Mini
9:48
Thơ Nguyễn
Рет қаралды 505 М.
Cục Cức Quá Bự làm nghẹt cống thoát nước
0:40
Thơ Nguyễn
Рет қаралды 373 М.
I tried FAILED LEGO KNOCKOFFS...
9:43
TD BRICKS
Рет қаралды 3,7 МЛН
Ngày Xưa Bố Mẹ Các Em Ăn Vặt Như Thế Nào?
11:59
Thơ Nguyễn
Рет қаралды 1,1 МЛН
I Spent 50 Hours In Solitary Confinement
15:52
MrBeast
Рет қаралды 253 МЛН
Laper laper ha 😜😜magic shorts #shorts #funny #magic #viral
0:12
Uttarakhandi Funny Couple
Рет қаралды 30 МЛН
Лизонька встретила своего ..
0:35
Hanna11-тиктокер с 4 мультами
Рет қаралды 459 М.
Китайский Очень Сложный 5
0:31
Petya English
Рет қаралды 3,9 МЛН